Podnikové poradenství

Plyn servis   Elektroservis   Poradenství   Kurzy a školení   Reklama a marketing   Ubytovací služby


Ekonomické a organizační poradenství

 • Daňové optimalizace, vedení firemní administrativy, agend, účetnictví, kontrola dat a zastupování
 • Sestavení ekonomických rozvah, rozborů a podkladů pro strategické řízení firmy
 • Poradenství pro financování provozu, investic, propočty návratnosti investic
 • Kalkulace, rozpouštění režie, náklady procesů, alokace nákladů, rozpracovaná výroba
 • Krizové řízení, insolvenční proces, oddlužení a revitalizace firem
Projekty, strukturální a procesní analýzy
 • Projektové řízení a týmová práce, výběr projektů, dotační výzvy
 • Analýza firemních procesů a jejich optimalizace
 • Sestavení podnikatelské strategie, organizačního a řídícího modelu firmy systému řízení lidských zdrojů
 • Sestavení strategického a operativního modelu řízení firmy strategického a operativního plánování
 • Systémy efektivní firemní komunikace a zásady rozvoje firemní komunikační kultury
 • Firemní transformace, řízení změn, sestavení plánů krizového řízení
 • Systémové nástroje zvyšování výkonnosti a produktivity
 • Ekonomické analýzy, kalkulace, nákladové a daňové optimalizace
 • Poradenství, aplikace, implementace, revitalizace v oblasti informačních systémů
 • Výběr IS – stanovení parametrů, výběrových kritérií, provedení výběrového řízení a vyhodnocení
 • Propojení vzdálených pracovišť a vzdálené přístupy k datům - poradenství , projekce, realizace
 • Projekty zabezpečení a bezpečnosti firemních dat, zálohovací systémy a archivace dat