O firmě

Plyn servis   Elektroservis   Poradenství   Kurzy a školení   Reklama a marketing   Ubytovací služby

Firma Regioservis, s.r.o. je rodinnou firmou s regionální působností v oblasti střední Moravy. Její hlavní činností je provozování služeb spojených s provozem plynových a elektrických zařízení menších spotřebitelů a domácností, a ostatních drobných souvisejících prací a řemesel. Naším cílem je zajištění a realizace všech prací souvisejících se zakázkou do finální podoby.
Důležitou součástí naší činnosti je zajištění bezpečnosti provozu plynových a elektrických zařízení. Provádíme revize plynových zařízení a zajišťujeme revize elektrických zařízení.
Provádíme energetické audity a poradenstí - energetické koncepce, vyhodnocení vhodnosti použitých zařízení, tarifů, výkonů, účinnosti, efektivity provozu, provádíme optimalizaci a regulaci výkomu a spotřeby, provádíme posouzení tepelných ztrát a návrh opatření, navrhujeme a aplikujeme prvky prostorové a časové regulace topných systémů.

Jako další oblast činností je podnikatelské, organizační a ekonomické poradenství. Zde se snažíme uplatnit své znalosti s podnikáním, které jsme postupně získali praktickou činností a teoretickou přípravou v minulých 20 letech novodobé historie.
Získané informace předáváme realizací vzdělávacích akcí, kurzů a školení, které pořádáme a zajišťujeme. Provádíme zajištění reklamních akcí,  materiálů a prezentací, zajišťujeme firemní marketing a marketinkové akce.
Další činností je zajištění ubytovacích služeb a obchodní činnost.
Naším cílem je zapsat se do vědomí lidí jako solidní firma zajišťující kvalitně řemeslnné a ostatní služby, jako firma, na kterou se můžete kdykoliv obrátit.