Plynservis


Provádíme servis, údržbu, opravy a montáže  plynových kotlů a topidel


Provoz plynových topidel má tři základní atributy, a to bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku provozu  Toho lze dosáhnout pouze pravidelným servisem zařízení.
Porucha plynového kotle může vzniknout kvůli maličkosti, může mít však vážné následky, minimálně Vám způsobí
nepříjemný problém v tom nejhorším čase

Specializujeme se na plynové kotle těchto značek:
Dakon, Mora, Protherm a Viadrus.

Nejčastější závady plynového kotle - velmi často i maličkosti

Roční kontrola plynových topidel

Opravy, servis a údržba plynových topidel

Záruční opravy a servis plynových topidel

Uvedení nového plynového topidla do provozu

Revize plynových topidel

Regulace, prostorové termostaty, úspora energie


Roční kontrola plynových topidel

Roční kontrola plynového kotle stejně jako ohřívače vody zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku, hlavního hořáku, kontrolu výměníku tepla, zapalovacího zařízení, čidla kontroly plamene, zapalovací trysky,vodní armatury, plynové armatury, těsnosti plynových spojů, dstranění případných závad a seřízení.

Servis a údržba plynových topidel

Pod pojmem servis rozumíme servisní prohlídku, údržbu, vyčištění a seřízení (optimalizace), kontrolu bezpečnostních prvků a odzkoušení funkčnosti zařízení.
Pro bezporuchový provoz plynového kotle během topné sezony můžete předcházet závadám údržbou kotle. 

Opravy plynových topidel

Pod pojmem oprava rozumíme servisní zásah na odstranění poruchy nebo nesprávné fumnce zařízení.
Pro bezporuchový provoz plynového kotle během topné sezony můžete předcházet závadám pravidelným servisem a údržbou zařízení.

Záruční opravy a servis plynových topidel

Provádíme záruční opravy topidel firmy MORA TOP.


Uvedení nového plynového topidla do provozu

Po instalaci plynového topidla  je nutné provést seřízení na potřebný výkon, odzkoušet všechny bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů  i těsnost jeho připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i okruhu ohřevu užitkové vody. Po připojení elektroinstalace se provádí tzv. TOPNÁ ZKOUŠKA, v plné zátěži

Revize plynových topidel

Pro uvedení plynového topidla do provozu je nutné provést revizi plynového zařízení, revizi elektrozařízení a revizi odvodu spalin, což je nezbytnou podmínkou uvedení zařízení do provozu.

Regulace, prostorové termostaty, úspora energie

Náklady  na vytápění a ohřev vody představují nemalou položku výdajů domácností. Základními předpoklady dosažení úspory výdajů je docílit optimalní funkce samotného zařízení, zamezení tepelných úniků a aplikovat prvky prostorové a časové regulace topných systémů.
Provedeme pro Vás posouzení vhodnosti použitého zařízení, slabá místa topné soustavy, identifikujeme místa tepelných ztrát, navrhneme regulační prvky a dle toho odhadnem dosažení možných úspor a návratnost případných opatření